Poutnictví a náboženská úcta v Orlických horách a Podorlicku

V roce 2006 obhájila Mgr. Alena Ježková na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně svou diplomovou práci "Poutnictví a náboženská úcta v Orlických horách a Podorlicku". Práce se zabývá poutními lokalitami v krajině Orlických hor a Podorlicka, a to jak místy uznávanými katolickou církví za poutní nebo posvátná, tak místy, na kterých je možné najít a sledovat projevy lidové víry. Díky rozdílnému etnickému složení je na částech zkoumaného území sledován různý historický vývoj fenoménu v české a německé části. Podává obraz celkového rámce, ve kterém se fenomén poutních míst vyskytuje; přináší pohled na historický vývoj oblasti s přihlédnutím ke křesťanské zbožnosti a na vývoj konfesního uspořádání v průběhu dějin. Sleduje rovněž proces osídlení oblasti a etnické složení obyvatelstva. Práce se věnuje rozboru čtyř poutních míst - Studánky u Dobrušky, Dřízen u Přepych, Rokole a Neratova. Zabývá se historickým vývojem místa, jeho stavební historií a uměleckou výzdobou, poutnictvím a zachycením současné situace, při níž je sledována motivace poutníků, věková struktura účastníků, doba a frekvence návštěv a vztah k místu. Součástí je také nástin teoretického zobecnění a popsání fenoménu, a bližší popis metodických východisek.

Práci si můžete stáhnou ve formátu PDF:

Alena Ježková: Poutnictví a náboženská úcta v Orlických horách a Podorlicku - 9,5MB (972)

(Zdroj: Práci zpřístupnila Masarykova univerzita v Brně na stránkách is.muni.cz)


1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Počet hlasů: 3, průměr: 4.67 z 5)


Jeden komentář k “Poutnictví a náboženská úcta v Orlických horách a Podorlicku

Vložit komentář

961 zobrazení