Z historie žamberského kostela I.

KostelObsah:

Nejstarší dějiny žamberského kostela
Nápisy na kostelních zvonech v Žamberku a okolí

Kostely a další sakrální památky provází dějiny naprosté většiny větších či menších obcí v naší zemi od nepaměti, od dob nejstarší doložené historie. Křesťanství vůbec výrazně ovlivňovalo vznik prvních kulturních památek …  >>> eKnihy


1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Počet hlasů: 7, průměr: 4.43 z 5)


3 komentářů k “Z historie žamberského kostela I.

 • 1
  Burdych E.
  15. 6. 2013 11:06

  Velice zajímavé! Děkuji

 • 2
  CHIRPmdp
  23. 5. 2023 15:07

  Europe, and in Ancient Russia

 • 3
  MargaritaVed
  28. 8. 2023 18:11

  Hiǃ
  I’vе notiсеd thаt mаnу guуs prеfеr rеgulаr girlѕ.
  Ι aррlaudе thе mеn out thеrе who had the bаlls to enjоу the love of mаnу wоmеn and сhoоѕе thе one that he knеw would bе his best friеnd durіng the bumрy and crаzу thing саlled life.
  I wаntеd to be thаt friend, not ϳust a stablе, rеlіаblе аnd boring hоuѕеwіfе.
  I am 23 уеars оld, Mаrgaritа, frоm thе Czеch Reрublic, knоw Englіѕh lаnguаgе аlѕo.
  Αnyway, yоu сan find mу prоfіlе herе: http://merancurr.tk/idi-33536/

Vložit komentář

339 zobrazení