Vše o S’berg

Senftenberg.cz

Internetové stránky zaměřené na regionální historii, kulturu, zvláštnosti a pamětihodnosti historicky provázaného území politického okresu Žamberk/Senftenberg (1850-1960).

Idea: Poskytnout internetovou platformu pro zájemce o historii regionu, studenty či pamětníky, kteří mají zájem zveřejnit své texty, články, paměti, archivní dokumenty či fotografie. A pochopitelně tyto informace nabídnout všem, kdo o ně mají zájem.

Ambice: Nejlepší regionální web na okrese!

Funkce stránek: Třídění, prohledávání a hodnocení textů; sekce s PDF eKnihami ke stažení; fotogalerie; diskuzní fórum; přidávání komentářů; RSS pro texty i komentáře.

Harmonogram: Grafická podoba stránek a redakční systém jsou upravovány od března 2008. Stránky byly spuštěny v říjnu 2008, postupné naplnění smysluplným obsahem potrvá do konce roku 2008.

Autoři: Projekt dosud nemá stálé autory či redakční tým. Vítám zájemce o dlouhodobější spolupráci i jednorázovou publikaci.

Finance: Za publikaci textů autorům není vyplácen žádný honorář. Fukce a obsah stránek jsou návštěvníkům k dispozici zdarma.

Právní upozornění: Texty publikované na těchto stránkách jsou, pokud výslovně není uvedeno jinak, chráněny autorským právem jako autorská díla, především zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Od autorů v edici ORLICKÉ STUDIE vyžaduji pouze písemné udělení nevýhradní licence.

ORLICKÉ STUDIE - Jedná se o edici rozsáhlejších studií a prací s regionální tématikou, které budou na těchto stránkách publikovány ve formátu PDF jako eKniha zdarma ke stažení.

Kontakt: Petr Jäger, info@senftenberg.cz; obecné připomínky, nápady či návrhy můžete zanechat rovněž v diskuzním fóru.